top of page
עוד יצחק

סרט קצר העסוק בסיפור של משפחתי.
הפרידה מזיכרונותיו של אדם קרוב הינה קשה כשמדובר בדימנציה, הקרוב יכול לעבור תהליך בו הוא מתחיל לאבד את זהותו ומרכיביו.
תקופה זו יכולה להשפיע רבות על הסובבים אותו ועל אופי הפרידה ממנו. הסיפור מסופר על ידי סבתא רבקה המספרת לנכדתה על חוויותיה עם בעלה יצחק לפני שהלך לעולמו ומאזכרת את סיפור הפרידה מהאדם שזכרה.

 

הסבר

מחקר

התחתלתי את הפרויקט במחקר על חייו של סבי, אספתי תמונות ומסמכים חשובים ממהלך חייו כמו מכתבים ישנים שכתב לסבתי כשהיה רחוק מהבית ולחם במלחמות.
כתבתי ציר זמן של אירועים בחייו וראיינתי בני משפחה שסיפרו על חויות עימו.
בהמשך חשבתי על מרכיבים שזיקקו אופיו: מה הוא אהב, מה היה סדר העדיפויות שלו, על איזה ערכים הוא גידל את ילדיו ומה השריש למשפחתו.

חשבתי רבו על לכתו ועל מה שהותיר אחריו, סבי חי חיים עשירים ומעניינים והרגשתי רצון לדבר על הפרידה ממנו אך גם על סיפור חייו, הכנתי ציר זמן של אירועים חשובים מחייו ובחרתי מה חשוב לי לציין כחלק מהפרויקט

תהליך העבודה

מחקר

התחתלתי את הפרויקט במחקר על חייו של סבי, אספתי תמונות ומסמכים חשובים ממהלך חייו כמו מכתבים ישנים שכתב לסבתי כשהיה רחוק מהבית ולחם במלחמות.
כתבתי ציר זמן של אירועים בחייו וראיינתי בני משפחה שסיפרו על חויות עימו.
בהמשך חשבתי על מרכיבים שזיקקו אופיו: מה הוא אהב, מה היה סדר העדיפויות שלו, על איזה ערכים הוא גידל את ילדיו ומה השריש למשפחתו.

חשבתי רבו על לכתו ועל מה שהותיר אחריו, סבי חי חיים עשירים ומעניינים והרגשתי רצון לדבר על הפרידה ממנו אך גם על סיפור חייו, הכנתי ציר זמן של אירועים חשובים מחייו ובחרתי מה חשוב לי לציין כחלק מהפרויקט

רציונל לפרויקט

קראתי רבות על דימנציה ומחלות דומות ועל משפחות שחוו דימנציה מצד אדם קרוב,גיליתי שמה שייחודי לדימנציה היא שהפגיעה נעשית בקפיצות ולא בהתדרדרות הדרגתית, דבר שמצאתי בדומה לחויה שלנו עם סבי, שכל פעם שראינו אותו הוא היה במצב קשה משמעותית מהזמן שקדם לו, דבר שלא קל להתמודד עמו.
חשבתי על התחושות שעלו אצלי כשביקרתי את סבי, כיצד היה קשה לי להסתכל עליו או לדבר איתו בצורה רגילה, התחושה שהוא לא בטוח מבין מה אני אומרת הדהדה בי והרגשתי אי נוחות וגם בושה גדולה- איך אני מתרחקת דווקא שהפרידה קרובה.

רציתי לחשוף את הקושי שבליווי קרוב הסובל מדימנציה והקונפליקט האישי שנוצר מכך: ״איבוד האדם שהכרת״, והבושה והאכזבה העצמית שאפשר לחוש בהתמודדות עם הסיטואציה.


חקרתי על פרוייקטים שנעשו בנושא וראיתי שרובם עוסקים באלצהיימר ובאובדן של אדם בצורה דומה, בעקבות זה רציתי ליצור פרויקט שעוסק בתחושת האמביוולנטיות של ההזדקנות בקשר לזכרון והשינויים שבאים לידי ביטוי בעקבות הדימנציה.